Eu  diría de adaptar este invento para producir enerxía eólica xDD