Sistemas

Windows

Linux

Desenvolvemento

GitHub

  • Jekyll , é un xestor de sitios web empregando Ruby e github pages.
  • Prose Editor online para sitios con Jekyll.
  • Chuleta markdown.

Python

Redes

Hardware

Lingua

Dicionarios

Glosarios de informática

Aula virtual

Outros