“Toda a miña vida tiven un único sono: realizar todos os meus sonos”.

Homer J Simpson