Neste post vou explicar como instalar o módulo da cámara para Raspberry Pi e como facer fotos e vídeo con ela.

  1. Xuntar todo o material: a Raspberry Pi e  a cámara.
  2. Instala a cámara na Raspberry Pi. Importante os fios teñen que quedar mirando cara o conector HDMI. (ver foto)
  3. 0_install_cameraEncende a tua Raspberry Pi.
  4. No terminal executa sudo raspi-config  e sairache a seguinte pantalla na cal activaras “enable camera “ enablecamara
  5. Desprazate ata a opción “cámara”, e  deixala habilitada e pulsas finalizar e teraseche que reiniciar a  Raspberry Pi.

Agora xa tes configurada a  Raspberry Pi e poderas capturar videso e foto empregando o comando _raspistill_Algúns exemplos son:

  • Capturar unha imaxen: raspistill -o image.jpg
  • Capturar 10 segundos de video: raspivid -o video.h264 -t 10000

equipo