Para saber a que tempetura simplemente hai que exeutar isto:

$ /opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp

Eu por comodidade creo un alias para maior comodidade

$ alias temperatura=’/opt/vc/bin/vcgencmd measure_temp’