” Non pido tanto, foder. Eu só quero que os clientes pasen os pedidos por fax, aínda que sexa a boli e automáticamente entren no ordenador, calcule o material necesario, pídao e que pase a fabricación. É ben sinxelo de entender.”

$Xefe, cabreado co informático porque se nega a facer un programa.

“Eu tampouco pido tanto. Un día. Un día sen escoitar gilipolleces”

$informatico, bastante ata os ovos