Se ves a bailarina xirando no sentido das agullas do reloxo, significa que empregas máis o lado dereito. Mentras se é ao reves (sentido contrario das agullas do reloxo) é que empregas máis o lado esquerdo (O meu caso).

Un aspecto deste efecto é que podes cambiarlle o sentido no que ves se te fixas, no meu caso subin a ventana para arriba par ver so os pes da bailarian e buala xa xiraba a bailarina ao reves.

Esta é unha pequena taboa resume das caracteristicas de cada un dos dous Hemisferios.

Comparación das características dos hemisferios
Hemisferio IzquierdoHemisferio Derecho
Verbal: Usa palabras para nombrar, describir, definir.No verbal: É conscientes das cousas, pero lle costa relacionar as palabras.
Analítico: Estudia as cousas que pasou paso a paso.Sintético: Agrupa as cousas para formar conxuntos.
Simbólico: Emprega un símbolo na representacion de algo. Por exemplo, o debuxo ojo significa "ollo"; o signo + representa o proceso de adición.Concreto: Capta as cousas tal como son, no momento presente.
Abstracto: Toma un pequno fragmento de información e o emprega para representar todo.Analógico: Ve as semellanzas entre as cousas; comprende as relacións metafóricas.
Temporal: Sigue o paso do tempo, ordena as cousas en secuencias: Empreza polo principio, etcAtemporal: Sen sentido do tempo.
Racional: Saca conclusiones basadas na razón e os datos.No racional: No necesita una base de razón, ni se basa en los hechos, tiende a posponer los juicios.
Digital: Usa números, como al contar.Espacial: Ve onde están as cousas, e como se combinan as partes para formar un todo.
Lógico: As súas conclusións basanse na lóxicas: unha cousa segue a outra nun orden lóxico. Por exemplo un teorema matemático ou un argumento razonado.Intuitivo: Ten inspiracións repentinas e as veces basadas en patróns incompletos , pistas, corazonadas ou imaxenes visuales.
Lineal: Pensa ne termos de ideas encadeadas, un pensamento segue a outro, chegando a menudo a unha conclusión converxente.Holístico: Ve as cousas completas , de unha vez, percibe os patróns e estructuras xenerales, chegando a menudo a conclusións diverxentes.