“Se Java tivese un verdadeiro recolector de lixo, a maioria dos programas borrarianse a si mesmo ao executarse”

Robert Sewell