O fundador de Linux estivo en Melbourne a semana pasada e foi invitado a facer unha análise dos dous sistemas operativos propietarios. Non creo que teñan os mesmos fallos: creo que Leopard é un sistema moito mellor, pero para programar, o OS X é peor que Windows. O seu sistema de arquivos é unha merda, o que resulta inquietante.

Pois iso o que decía eu aos compañeiros da facultade mac non é para informáticas, está pensado para usuarios. E agora non o dí so Belay senon tamén Torvalds, así que eses profesores que teñen o mac que o tiren que son unha vergonza, sobre todo un en concreto que nos obrigou a cambiar unha práctica porque non rulaba no seu mac book pro.