LOPD

Como consecuencia deste post deume por investigar máis como afecta a LOPD aos menores. A problemática central é a interacción destes factores cando os datos tratados proveñen de menores de idade. As probabilidades de obter datos persoais no casos dos menores disparanse e os motivos son:

  • Fácil obtención: mentres un adulto, aínda sen coñecemento dos seus dereitos, pode chegar a molestarse ou preguntarse para que se utilizarán tantos datos privados, un menor adoita achegalos gustoso, o que é aproveitado polos sites para sol icitar os máximos posibles.

  • Información adicional: é frecuente que se logre obter a través dos menores, información persoal doutros membros da súa familia.

  • Maior vulnerabilidade ante publicidade enganosa.

  • Perfís detallados e vitalicios: ábrese a posibilidade de solicitar datos dunha persoa desde os primeiros anos da súa vida, que poden ser explotados (e ata ampliados) durante toda a súa existencia.

  • Lexislación incompleta: como é o caso da LOPD, onde non se fai ningunha alusión particular á protección de datos de menores.

 Respecto deste último punto, cabe aclarar que a Axencia Española de Protección de Datos debeu pronunciarse en diferentes casos en relación con datos de menores. Recorrendo ao Código Civil, dentro do capítulo de “Representación legal dos fillos” distingue dous supostos:

  • Os maiores de 14 anos: aos que en virtude do artigo 162 do referido precepto, cabe considerar que dispón de madurez suficiente para consentir, en por si, ao tratamento automatizado dos seus datos de carácter persoal tendo en conta que o noso ordenamento xurídico vén, en diversos casos, a recoñecer aos maiores de catorce anos a suficiente capacidade de discernimiento e madurez para adoptar por si sos determinados actos da vida civil.

  • Os menores de 14 anos: respecto dos cales inférese que non poden prestar consentimento ao tratamento, polo que a referencia deberá buscarse no artigo 162 1º do Código Civil, tomando en conta, fundamentalmente, as súas condicións de madurez.