A solución que atopei foi engadirlle  un meta-tag a páxina, trátase de unavailable_after.

Un exemplo para unha páxina que queremos que expire o 15 de xaneiro de 2008 as 12:00:00 hrs. debemos incluir la seguinte etiqueta meta (dentro do <head> </head>):

<meta name="googlebot" content="unavailable_after: 15-Jan-2008 12:00:00 est"/>