Creo nunha soa linguaxe de programación, “C” Todo poderoso, creador de Unix,Linux e de Windows `98.

Creo nun só señor “C “, fillo único de “C”, nacido de “C” antes de “Visual C “, “C” de “C”, compilador de Compilador, “C” © copyrighted de “C” © copyrighted.

Compilado, non creado, dos mesmos programadores que o pai, por quen todo é programado, que por nós os homes e os nosos servidores foi desenvolvido, e por obra da Linguaxe Binario encarnou en Ensamblador e fíxose Linguaxe, e pola nosa causa é amplamente aceptado en tempos de Bill Gates.

Decaeu e foi esquecido e renovouse ao terceiro día, Segundo os usuarios, e subiron as vendas, e está situado dentro de todo Unix, por quen todo é programado.

E de novo virá mellorado para xulgar a virus e programas, e o seu dominio non terá fin.

Creo na linguaxe binario, señor e base do sistema, que precede ao pai e ao fillo, que co pai e o fillo recibe unha mesma aplicación e memoria.

Creo no Procesador Intel, que é un, pequeno, veloz e poderoso.

Confeso que non hai nin un só undo para corrección dos erros, espero a resurrección das NeXT e terei que esperar sentado.

Amén

Webmaster noso que estás en www.cielo.org, santificado sexa o teu server, veña a nós o teu freeware, fágase o teu downloading así no http como no ftp, dános hoxe o noso surfing de cada día, perdoa os nosos bugs como tamén nós perdoamos a Microsoft, non nos deixes caer en Mac e líbranos de todo bug.

Amén

Grazas Superstar!!!!