Apartires do 2009 os teclados vendidos en Galiza non terán o “ñ” isto débese a que sairá unha nova versión nas normás da Real Academia Galega, co cal apartires do 2009 empregaremos o NH para representar o ñ. Isto debese a que o movemento lusista integrouse dentro da RAG. Con isto agora non existiran dúas normativas do galego e lógrase un gran paso para o emprego e uso do galego.

Os fabricantes de teclados dín que para empregar o ñ existira o seguinte atallo Alt+F4+N. Polo que xa podes ir entrenando a escribir o teus textos con este atallo.