A resposta non é Pitágoras.En Mesopotamia, xa empregaban a relación entre os lados dun triángulo rectángulo.

En Nova York consérvanse unhas tablillas babilónicas de reparticións de terras, gravadas 2500 anos antes de pitágoras,que segun os cientificos que as estudaron demostran que naquela epoca xa se utilizaba o famoso teorema de Pitágoras,aínda que non queda expresamente formulado e demostrado ata que Pitágoras o fixo.