Ao final so participaron no proceso electoral 3.916 persoas hai que decir que a participación do persoal da Universidade (PAS, Catedráticos, Investigadores…) foi elevada mentras que no sector estudiantil foi dun 13.28%, un cifra que é preocupante unha abstención tan alta.

Os resultados son:

Fonte: www.udc.es