O director da Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), Artemi Rallo, reclamou no Congreso unha resposta reactiva clara fronte a aqueles produtos “deplorables e execrables” que hai en Google ou Yahoo e que poden comprometer a privacidade dos usuarios, con todo agora que se achegan as festas hai que ter precaución coas felicitacións e emails en cadea porque nos podemos atopar cunha desagradable sorpresa.

É moi frecuente o envío de emails que mostran a dirección de todos os destinatarios. Este feito tan habitual, supón unha infracción do artigo 10 da LOPD (Lei Orgánica de Protección de Datos) tipificada como leve e que implica unha multa de 600 euros. Coñecemos algunha sentenza e por iso é importante enviar sempre os correos con Copia Oculta.

Xunto a YouTube, o director da Axencia alertou dos riscos derivados dos motores de procura, como Google ou Yahoo, e dos servizos de correo electrónico xa que, segundo asegurou, os usuarios descoñecen o alcance do uso dos seus datos persoais ao utilizar estes servizos.