Steve Ballmer

¿Eres dos que odia a Steve Ballmer? ¿Desellas velo humillado?

Pois agora podes disfrutar a tunealo como tí quieras:

Así empeza. ¿Cómo o deixaras?

Fonte: www.gran-angular.net/