As empresas deben establecer unhas regras de uso dos seus computadores e advertir aos traballadores de que vai existir un control sobre a súa utilización, segundo establece o Tribunal Supremo nunha sentenza na que confirma a nulidade do despedimento dun directivo por acceder a páxinas pornográficas de internet.

O Supremo considera que o empresario ten que controlar o uso dos computadores que se facilitan aos traballadores e “comprobar se o seu uso axústase ás finalidades que o xustifican, xa que noutro caso estaría retribuindo como tempo de traballo o dedicado a actividades extralaborales”.

O alto tribunal recoñece a existencia dun hábito social xeneralizado de “tolerancia” con certos usos persoais “moderados” dos medios informáticos e de comunicación facilitados pola empresa aos traballadores. Isto crea unha expectativa tamén xeral de confidencialidade neses usos, que “non pode ser descoñecida aínda que tampouco converterse nun impedimento permanente do control empresarial”.

Por iso, recalca o Supremo, o que debe facer a empresa é “establecer previamente as regras de uso deses medios e informar aos traballadores de que vai existir control e dos medios que han de aplicarse en orde a comprobar a corrección dos usos”.