Esta imaxen corresponde cunha campaña da WWF (_World Wildlife Fund  _o__ Fondo Mundial para a Natureza) para que as persoas que empregan toallas de papel nos baños públicos tomen conciencia do impacto que ten usar papel  nas selvas e bosques do mundo, neste casto amosase un mapa de sudamérica que conforme se van rematando as toallas vese como tamén se está a rematar as árbores. Fonte: http://reflectionof.me/think-about-it-24