Deixovos aquí unha fotografía do que pode ser o tuning levado a casos extremos. Cada vez teño máis claro que a xente do tuning ou lles sobra os cuartos ou son Ton**s.