Hoxe navegando pola web da Facultade de Informática de A Coruña, atópome co seguinte paragrafo:

“É conveniente que antes de matricularse no Máster, o alumno interesado se poña en contacto co coordinador para explicarlle o funcionamento do mesmo e orientarlle na elección de optativas segundo os seus xuros.”

Non serían preferencias, ei aqui un claro exemplo de mal emprego do opentrad. Porque en galego os xuros son Diñeiro que produce un capital.