Deixovos un video moi bo que reflexiona sobre a regulación informática.

Tamen transcribo unha pregunta que deixaron no blog de campaña de Zapatero nestas eleccións. Regulación Ingeniería Informática

javierUCM propuso esta idea el 28/11/07/ a las 23:08

Quería saber si hay alguna intención de que el PSOE, dé el mismo trato a la Ingenieria Informática que al resto de Ingenierías, ya que es la única que no tiene atribuciones, y por tanto no está regulada (por lo que no es convalidada en ningún otro país de la UE). Me planteo esta pregunta pues es de vital importancia que proyectos software como el que realiza las transacciones bancarias, o el que controla el transporte ferroviario, estén supervisados por personas preparadas, al igual que los planos de un edificio están supervisados por un arquitecto, o los de un puente por un ingeniero.

PSOE responde el 13/12/07/ a las 18:36

En esta legislatura el Gobierno de España ha impulsado una profunda reforma de las enseñanzas universitarias con el objetivo de asegurar nuestra plena participación en el Espacio Superior Europeo de Educación Superior. Esta reforma ha de venir acompañada de la definición del espacio profesional asociado a cada una de las diferentes enseñanzas, entre ellas todas las ingenierías. En esa linea se está trabajando y se pretende continuar haciéndolo si el PSOE vuelve a ganar las próximas elecciones de 2008.

A min queda moi claro que a política está moi lonxe de entender o que son as TIC’s e a Informática. A miña conclusión e que somos empregados por eles como elementos de marketing pero que non somos tidos en conta para as decisións de peso.

Tamén vos aconsello que visitedes o blog do Colexio Profesional de Enxeñería Técnica en Informática de Galicia e que lle votedes unha visión a entrevista realizada en Código Cero a Leticia Diz (Presidenta do CPETIG). Algunhas cousas que salientaría desta entrevista son:

“… sempre que acontece un problema botáselles -de forma moi á lixeira- as culpas aos chamados “erros informáticos”. Isto acontece por dous motivos: ben porque se usa a informática como _chivo expiatorio para evitar asumir outros erros alleos á informática; ou ben, no caso real dun erro informático, porque no proceso non houbo metodoloxías de control da calidade e de riscos. En ámbolos casos, ben sexa por intencionalidade ou por neglixencia, a imaxe das enxeñarías informáticas deteriorase.”_

Tamén falou sompre os plans de estudos no que dixo:

“Unha parte dos atrancos veñen derivados da formación universitaria recibida que, aínda que de gran calidade, nalgúns casos non está ó cen por cen aliñada coas necesidades das empresas. Isto fai que, en ocasións, as persoas que acaban de recibir o título precisen de formación adicional para adaptarse ao mundo real. Digamos que a evolución da tecnoloxía e das necesidades do mundo empresarial van máis apresa que a evolución dos plans de estudos. “

¿Que opinades vós?

Non puxen o que opinan outros partidos porque non atopei información ao respecto.