Pois todos aqueles que estamos sufrindo e padecendo a asignatura de Interfaces do Usuario, deberiamos reflexionar sobre a imaxen seguinte, e os modelos de interface.

comparativa_interficies.png