Hoxe navegando atopei con esta cita:

Que Deus nos asista. Estamos en mans de enxeñeiros. (Ian Malcolm, Parque Xurásico, 1993)

A versión de Quintela (Profesor de Investigación Operativa), sería:

Que Deus nos asista, estamos nas mans dun enxeñeiro de camiños. xDD (2008)