Unha pregunta que che soe  facer moita xente que non domina de informática que é o Hardware e o Software, pois a contestación é facil,

Hardware é o que se pode romper, software é o que se pode maldicir.