Aqueles que xa vimos os ciclos de vida, en V, en espiral, en cascada… , todos se parecen en que teñen estas fases:

  1. Entusiasmo
  2. Desilusión
  3. Pánico
  4. Búsqueda do culpable
  5. Castigo dos inocentes
  6. Alabanzas aos participantes

Esta entrada está basada na experiencia do traballo de ESX pola cal lla adicado.