Esta imaxen foi sacada hoxe na Aula de Estudo de Riazor (A Coruña) e dí “Estar reunidos, falando ou fumando fóra da aula de estudos ou das escaleiras será motivo de expulsión da aula”

É decir so se podemos falar estar reunidos na aula de estudo para que non nos expulsen dela xDD

100% verídico vinde ata a aula de estudo e quedares sorprendidos xDDD.

En castellano:

Esta imagen fue sacada en el aula de Estudio de Riazor (A Coruña) y dice “Estar reunidos, hablando o fumando fuera del aula de estudios o de las escaleras será motivo de expulsión del aula”

Es decir solo podemos hablar, estar reunidos en el aula de estudio para que no nos expulsen de ella xDD

Fotografía de: Zarovich (Juan Dapena Paz)