Abraham de Moivre, matemático francés, predixo exactamente a data da súa morte ? Deuse conta de que cada día dormía 15 minutos máis que o día anterior, a partires deste feito conxeturou que morrería o día que durmiría 24 horas. Ese día, calculado por el mesmo era o 27 de novembro de 1754 e estaba no certo.

Sona a lenda esta historia, pero despois do examen de CN ocorreseme que o tipo este interpolou todos os nodos cun polinomio de Lagrange cunha separacion de 15 minutos e claro ao final calculou o erro dese ultimo nodo que non ten porque foi interpolado, e o erro é cero.