“Para obter o éxito no mundo hai que parecer tolo e ser sabio “

Esta frase e de Charles Louis de Secondat. Pois tras reflexionar sobre esta cita, ocurresenme varios exemplos de profesores da FIC , temos a:

  • Ares (o de ESX) ainda polo que me dixeron outro tamen é un moi bo candidato
  • O profesor de IO que polo de agora gaña por goleada.

Outros individuos que se me ocorren son Xosé Manuel Beiras, co seu detalle do golpe de zapato no parlamento conseguiu acadar un maior nivel de popularidade e posición do BNG.

Ainda que esta cita ten un problema, que para unha alta porcentaxe da poboación serás desistimado porque seras considerado como un toliño ainda que obtes un efecto colacteral que che asegura que a restante porcentaxe da poboación ten algo de siso e ve en ti o que eres capaz de conseguir.