Dentro da miña bolsa de dominios están os seguintes, se lle interesan a alguen que se poña en contacto comigo e podemos chegar a trato.