En galego tamén internet. Hoxe é un día de dobre celebración porque é o dia das Letras Galegas e porque tamen é o día Día de Internet.

Visto en: tecnoloxia.org