Feliz 11111011000.

O 11111011000 ten un cardinal múltiplo de dous. Segundo os chinos é o ano da Rata e para a FAO é o da Pataca.

_______0__o_o__o_0_0_o_o__0 ______0___o__o__o0_0__o_o__0 _____0___o__o_o__0_0__o___o__0 ____0_o___o___o__0_0___o___o__0 ____00o0000o00o0o0_0o00o00oo0oo0 ___000o0o00000o000_000o00o0o000o0 ___00000o000o000o0_000o000o00000o0 ___0o00oo00o0o00o0__0000o0o0o00000 ___0o0o00000o00o0___000o0o0o0o0o00 ____0o0o0000o0o0_____0000o00o00o0 _____0000o0000________ 00o000o000 ______0000000___________0000000 ________00_______FELIZ______00 _______00______ANO NOVO___00 ______00_____________________00 _____00_______________________00 ____00_________________________00 _00000000___________________00000000 _________________________________________ _000000_____00000______00000_____00000000 00000000___0000000____0000000____00____00 00____00__00_____00__00_____00___00____00 _____00___00_____00__00_____00____00__00_ ____00____00_____00__00_____00______00___ ___00_____00_____00__00_____00____00__00_ __00______00_____00__00_____00___00____00 _0000000___0000000____0000000____00____00 00000000____00000______00000_____00000000