gpsDende a liña de comandos

sudo su

apt-get install gpsd gpsd-clients python-gps

nano /lib/udev/gpsd.hotplug

Baixamos polo ficheiro  e incluimos esta liña chmod a+rw $DEVNAME a liña ten que ir xusto antes desta gpsdctl $ACTION $DEVNAME

Pulsar CTRL and O para gardar

Pulsar CTRL and X para sair.

/etc/init.d/gpsd restart

gpsd /dev/ttyUSB0 -F /var/run/gpsd.sock

cgps -s