Neste blog explican moi ben as diferentes opcións de configuración que ten a raspbian.

Descargar explicaión en PDF.raspi_config