Na Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP) durante os días 14 e 15 de novembro de 2007, debaten sobre “A propiedade intelectual e a súa tutela xurídica” donde participaron Maxistrados, inspectores de policía e representantes de asociacións de defensa dos dereitos de autor.

O asunto importante que  tratan nesta reunión é : “a legalidade ou ilegalidade das descargas de Internet”. Segundo as miñas fontes La Voz de Galicia é web da AGASP, pois non aparace ningun especialísta real deste eido, co de especialista real refirome a enxeñeiros en informática, polo creo que o debate que levan estos señores está desprestixiado e posibelmente fose un bo momento para que o colexio de informáticos de Galicia, poidera dignificar o papel dos informáticos. Seguro que esto non sucedería se o tema a tratar fora coas telecomunicacións.

Dignificación da informática Xa!!!