O programa, titulado A terra dos prodixios , emítese os xoves, en directo, e consta de catro capítulos.

O día 13, o pazo de Oca competirá con outros tres monumentos significativos.