Que é?

Ferrramenta que nos permite realizar o inventario dos equipos da nosa organización por medio da rede, tamén permite a xestión de incidencias e documentación de todo o noso equipamento hardware. A web do proxecto.

Instalación rápida con docker

Podes consultar a documentación como realizar o proceso de instalación con docker nesta web. Un exemplo de ficheiro de configuración:

#proba rápida sen persistencia

version: "3.8"

services:
#MariaDB Container
 mariadb:
  image: mariadb:10.7
  container_name: mariadb
  hostname: mariadb
  environment:
   - MARIADB_ROOT_PASSWORD=password
   - MARIADB_DATABASE=glpidb
   - MARIADB_USER=glpi_user
   - MARIADB_PASSWORD=glpi

#GLPI Container
 glpi:
  image: diouxx/glpi
  container_name : glpi
  hostname: glpi
  ports:
   - "80:80"