Que é?

Un portal web que permite agregar marcadores das aplicacións que che interesan. No meu caso é de utilidade para agrupar os diferentes servizos ofrecidos dentro da miña rede local.

Instalación con docker

Podes consultar a documentación como realizar o proceso de instalación con docker nesta web. Un exemplo de ficheiro de configuración:


---
version: "2.1"
services:
 heimdall:
  image: lscr.io/linuxserver/heimdall:latest
  container_name: heimdall
  environment:
   - PUID=1000
   - PGID=1000
   - TZ=Europe/London
  volumes:
   - /path/to/appdata/config:/config
  ports:
   - 80:80
   - 443:443
  restart: unless-stopped

Tamén podes consultar a información destes portais: